News

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ 4 สถาบันการศึกษาอินโดนีเซีย ด้านศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ 4 สถาบันการศึกษา จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ประกอบด้วย State University of Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Indonesia (UII), State University of Surabaya (UNESA) และ Universitas Brawijaya (UB) โดยการร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม การทำวิจัยระยะสั้น รวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ได้เชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมนาฏศิลป์อินโดนีเซีย โดย ผศ.วัชรพงษ์ สูงปานเขา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปะการแสดง นำนักศึกษาสมาชิกชมรมฯ จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter