Newsการมีส่วนร่วมศิลปศาสตร์

ราชมงคลพระนคร จับมือ 2 โรงแรมดัง สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดาแกรนด์ กรุงเทพฯ และโรงแรม ไวบ์ เบสท์เวสเทิร์น สนามเป้า โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ คุณเรเน่ จีเวล ผู้จัดการทั่วไป ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ (MOU) ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายในรูปแบบการฝึกอบรมเสริมสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรง ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพในรูปแบบการสนับสนุนวิทยากร การจัดอบรม การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายการทำงานวิจัย การบริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงแรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าต่อผู้ประกอบการและสังคม ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ เข้าฝึกสหกิจศึกษาที่โรงแรมเบสท์เวส เทิร์น พลัสแวนดาแกรนด์ กรุงเทพฯ มาแล้วจำนวน 3 รุ่น

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter