Events

พิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36

กำหนดการ พิธีมอบปริญญาบัตร

แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คลิก

Q-A (ถาม-ตอบ) การแต่งกายบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Q : บัณฑิตที่เป็นเพศทางเลือกสามารถแต่งกายตามเพศสภาพและเพศวิถีของตนเองได้หรือไม่

A : บัณฑิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพและเพศวิถีของตนเองได้ โดยจะต้องแจ้งให้คณะทราบล่วงหน้า
ก่อนวันซ้อมย่อยของแต่ละคณะและจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามเพศสภาพนั้น ๆ

อ้างอิง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อ 12 เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยถูกจำกัดสิทธิ
การแต่งกายตามเพศสภาพ ให้นักศึกษามีสิทธิแต่งกายในการเข้าชั้นเรียน การสอบวัดผล การฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งการรับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศสภาพของตนได้ ตามลักษณะเครื่องแต่งกายที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5 ข้อ 6
ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9

 

Q : ทรงผมของบัณฑิตมีข้อกำหนดอย่างไร

A : บัณฑิตหญิงกำหนดสีผมเป็นสีดำเท่านั้น ผมยาว รวบเก็บผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยออกมาเป็นหางม้า หรือสวมมวยผมปลอมที่มีขนาดใหญ่  ผมสั้น รวบผมเปิดใบหน้าด้านซ้าย ไม่มีเครื่องประดับบนศีรษะ และไม่ทำทรงผมที่มองเห็นหนังศีรษะชัดเจน (แสกผมได้ไม่เกิน 2 นิ้ว)

.....บัณฑิตชายกำหนดสีผมเป็นสีดำเท่านั้น ตัดผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินท้ายทอย เซตผมเปิดหน้าไม่ปล่อยผมลงมาปรกหน้า ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย และต้องมองเห็นใบหู

 

Q : ใบหน้าของบัณฑิต (การแต่งหน้า)

A : บัณฑิตหญิงแต่งหน้าโทนสีธรรมชาติ ไม่ติดขนตาปลอม ห้ามกรีด Eyeliner เปลือกตาไม่ทาสีเข้ม หรือทำให้มีประกายแวววาว

.....บัณฑิตชายไม่ไว้หนวดเครา

 

Q : บัณฑิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา

A : หากสวมแว่นตา ต้องเป็นเลนส์ใส กรอบและขาแว่นต้องเป็นสีสุภาพ สีดำ น้ำตาล เงิน ทอง เทา กรมท่า และไม่มีลวดลาย

 

Q : เสื้อและกระโปรงบัณฑิตหญิงที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

A : เสื้อเชิ้ตคอปกสีขาว แขนสั้น ผ่าอกตรงโดยตลอด ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ไม่มีสาบหน้า สาบหลัง สาบแขน ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าแขน ตัวเสื้อมีความยาวสามารถสอดในกระโปรงได้ สวมเสื้อกล้ามทับในสีขาว ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร และไม่สวมเสื้อชั้นในสีฉูดฉาด หรือสีเข้ม/ กระโปรงยาวทรงตรง เอวสูง ความยาวคลุมเข่า สีกรมท่า ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป

 

Q : เสื้อและกางเกงบัณฑิตชายที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

A : เสื้อราชปะแตนสีขาว หากสวมเสื้อด้านในต้องเป็นสีขาวไม่มีลวดลาย/ กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ  หากสวมกางเกงทับใน ต้องไม่มีสีฉูดฉาดหรือสีเข้ม และไม่มีลวดลาย

 

Q : การแต่งกายบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ

A : แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว/ บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตำรวจ ให้แต่งกายตามต้นสังกัด ถือกระบี่ ถุงมือ และจะต้องตัดผมสั้นตามระเบียบกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

Q : รองเท้าสำหรับบัณฑิตเป็นรูปทรงใดและความสูงเท่าไหร่

A : รองเท้าสำหรับบัณฑิตหญิง รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงหัวตัด ไม่มีเครื่องประดับหรือไม่มีลวดลาย ความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว และต้องสวมถุงน่องสีเนื้อเต็มตัว
.....รองเท้าสำหรับบัณฑิตชาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงหัวตัด แบบสวม ไม่มีเชือก ไม่มีโลหะ ไม่มีเครื่องประดับ หรือลวดลาย และต้องสวมถุงเท้าสีดำยาวครึ่งแข้ง

 

Q : บัณฑิตหญิงมีครรภ์ต้องปฏิบัติอย่างไร

A : บัณฑิตที่อายุครรภ์ไม่เกิน 6 เดือน จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งแพทย์ระบุอายุครรภ์ และสุขภาพของบัณฑิต มาแสดงเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าหรืออาจารย์ของคณะที่บัณฑิตสังกัดในวันฝึกซ้อมย่อยคณะ เพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter