Newsการมีส่วนร่วมศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดี และ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คุณภิรมย์ เมธาวีรพงศ์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด และ คุณเจตนิพัทธ์ น้อยเชี่ยวกาญจน์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับโรงแรมชั้นนำระดับสากล ถือเป็นบริษัทที่พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม โดยซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาให้สามารถรองรับทุกความต้องการของผู้ประกอบการโรงแรมในไทย ที่สามารถนำโปรแกรมไปใช้ได้ทุกแผนกของโรงแรม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมวังนางเลิ้ง 2 อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาในธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพ อีกทั้งทางบริษัทยังให้การสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกสหกิจศึกษาในธุรกิจโรงแรมชั้นนำต่าง ๆ ในกลุ่มของโรงแรมที่เลือกใช้โปรแกรมของบริษัทฯ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน และทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง
Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter