คณะบริหารธุรกิจ

  • ร้านถ่ายเอกสาร

ร้านถ่ายเองสาร (2)

 

  • ห้องประชุม

ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์

01 ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ (1) 01 ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ (2)

ห้องประชุมธรรมนูญสุวิทย์

02 ห้องประชุมธรรมนูญสุวิทย์ (1) 02 ห้องประชุมธรรมนูญสุวิทย์ (2)

ห้อง R203 ตึกมงคลอาภา

03 R203 ตึกมงคลอาภา (1) 03 R203 ตึกมงคลอาภา (2)

ห้อง R204 ตึกมงคลอาภา

04 R204 ตึกมงคลอาภา (1) 04 R204 ตึกมงคลอาภา (2)

ห้องบรรยาย 2201

05 ห้องบรรยาย 2201 (1) 05 ห้องบรรยาย 2201 (2)

ห้องบรรยาย 2202

05 ห้องบรรยาย 2202 (1)

ห้องประชุมมงคลอาภา 1

06 ห้องประชุมมงคลอาภา 1 (2)06 ห้องประชุมมงคลอาภา 1 (1)

โถงล่าง อาคารพร้อมมงคล

07 โถงล่าง อาคารพร้อมมงคล (1) 07 โถงล่าง อาคารพร้อมมงคล (2)

 

  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (4)

 

  • ลานเอนกประสงค์ อาคาร 2

ลานเอนกประสงค์ อาคาร 2 (1) ลานเอนกประสงค์ อาคาร 2 (2)

 

  • ตู้ ATM

ATM_Bangkok Bank ATM_KTC

 

  • ตู้เติมเงินออนไลน์

ตู้เติมเงินออนไลน์ (2)ตู้เติมเงินออนไลน์ (1)