News

ราชมงคลพระนคร จับมือ เอสซีจีแกรนด์ ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจ

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ลงนามความร่วมมือกับ ดร.รัฐวิชญ์ วัจนปรีชาศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แกรนด์ และดร.ศักดิ์ชาย รักการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด ณ ห้องเรียน 2205 ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช วันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางด้านการวิจัย บริการวิชาการ และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างประโยชน์ในการวิจัย นวัตกรรมทางธุรกิจ และส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษา รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจที่อาจเกี่ยวข้อง

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter