การสรรหาตำแหน่งอธิการบดี

Posted Posted in Events

แบบรับฟังความคิดเห็น การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี […]

เชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยทูลกระหม่อมฯ

Posted Posted in Events

นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า […]

ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรและหน่วยงานเพื่อเข้าคัดเลือก รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดพิจารณาคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561 โดยสามารถพิจารณาส่งรายชื่อบุคลากรและหน่วยงานเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว […]

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าชม พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช

Posted Posted in Events

ชุมชนคนรักมทร.พระนคร ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าชม พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ […]