News

มทร.พระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนยุคสัมผัสวิถีชาววัง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) จัดงานราชมงคลพระนครสืบสานสงกรานต์ชาววัง สุขสันต์ร่วมใจ ประจำปี 2565 โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

สำหรับช่วงเช้ามีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ต่อมาเวลา 10:19 น. คณะสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหารประกอบพิธีสงฆ์ การเจริญพระพุทธมนต์ การทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ การถวายภัตตาหารเพล ถวายปัจจัยไทยธรรม และเวลา 11:00 น. เป็นพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระรูปหล่อ มหาอำมาตย์เอก มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อสืบทอดประเพณีสงกรานต์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย และแสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกันผ่านการขอพรต่อผู้อาวุโส ซึ่งถือป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นปีตามขนบธรรมเนียมวิถีไทยนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการบรรเลงดนตรีไทยฉลองขวัญสังคีต

การจัดกิจกรรมสงกรานต์ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสงกรานต์ชาววัง โดยเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 5-7 นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ยังได้นำองค์ความรู้โบราณตำรับชาววังมาถ่ายทอด ผ่านเมนูข้าวแช่ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และรับประทาน ซึ่งภายในงานจัดขึ้นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการให้บริการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK แก่ผู้เข้าร่วมงาน และการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของชมรม มทร.พระนคร อาวุโสในรูปแบบผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพของสมาชิกชมรมผู้เข้าร่วมประชุม

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter