News

มทร.พระนคร ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่35

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมในพิธี จำนวน 2,213 คน จากจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 3,266 คน โดยมีกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter