News

มทร.พระนคร ให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและคณะ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ให้การต้อนรับ รศ. ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและคณะ ซึ่งได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter