News

มทร.พระนคร จัดปฐมนิเทศออนไลน์ เลี่ยงโควิด-19 สั่งงดกิจกรรมรับน้อง-ประชุมเชียร์ทุกชั้นปี

นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19)  ยังมีแนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยจึงมีการปรับมาใช้ระบบการเรียนออนไลน์ตลอดเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ตั้งแต่บัดนี้ -18 ตุลาคม 2564  ส่วนนักศึกษาใหม่ กำหนดให้ทุกคณะจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศเป็นรูปแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นหลัก

นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวว่า นอกจากนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยขอประกาศงดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564  รวมถึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่มของนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาในทุกคณะของมหาวิทยาลัย  โดยให้นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หากตรวจพบว่านักศึกษาลักลอบจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จะถือว่ามีความผิดตามระเบียบวินัยที่สถาบันการศึกษาได้กำหนดไว้  “ทั้งนี้หากพบเห็นการจัดกิจกรรมรับน้อง แจ้ง ได้ที่ ศูนย์เฝ้าระวังกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์  0 2665 3777 ต่อ 6508”   รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter