News

สถาบันอัญมณี มทร.พระนคร จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานรูปพรรณเครื่องประดับ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้งานรูปพรรณการขัดแต่งชิ้นงานและชุบเคลือบผิวชิ้นงาน โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564 ณ อาคารสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้งานรูปพรรณ การขัดแต่งชิ้นงานและชุบเคลือบผิวชิ้นงาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ และสามารถนำมาใช้ ในการทำงานด้านบริการวิชาการของสถาบัน ตลอดจนการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา การจัดฝึกอบรมที่จะให้บริการที่จะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองภารกิจของสถาบัน

 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์วัน จิวเวล แมนูแฟค เจอริ่งจำกัด (ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี) คุณจีรศักดิ์ สร้อยคำ และคุณสนธยา สุวรรณชาโต ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิเช่น การผสมและหลอมโลหะมีค่าเพื่อขึ้นงานรูปพรรณ เทคนิคการสร้างรูปพรรณเครื่องประดับ การเคาะตีขึ้นรูป (การขึ้นโครงกรอบพระ การขึ้นกลีบ ใบ และก้านดอกไม้) การเชื่อมประสานชิ้นส่วน การตอกลาย การลงยาสีร้อน-เย็น การลงยาถม การขึ้นชิ้นส่วนหลักของจี้ การแกะลายโลหะมีค่าในงานเครื่องประดับ การประกอบร้อยมัดสร้อยข้อมือในเทคนิควิธีต่างๆ กระบวนการที่เกี่ยวเนื่องต่องานชุบ การแก้ไขชิ้นงานหลังจากการชุบ เป็นต้น

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter