News

โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ โดยมีครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาต่างๆ และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมกว่า 30 คน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ภายในงานมีการอบรมในหัวข้อการใช้เทคโนโลยีเพื่อสอนทักษะคำศัพท์และการอ่านภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจากดร.มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Big Data)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter