News

สถาบันอัญมณี จัดอบรมเทคนิคการทำเครื่องประดับ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร จัดโครงการอบรมการออกแบบและผลิตตัวเรือนเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะด้านการออกแบบและผลิตตัวเรือนเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ โดยมีอาจารย์วิเชียร มหาวัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดอบรมในหัวข้อเรียนรู้การออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องประดับแบบD.I.Y ตามแบบที่กำหนดให้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วรัญชลีย์ ทวีชัย หัวหน้าสาขาวิชาอัญมณีรังสรรค์ และคุณสโรชา เพียบุตวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter