News

คณะศิลปศาสตร์ จัดงานเปิดโปรแกรมท่องเที่ยว พระนครทราเวล’ 63

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานเปิดโปรแกรมท่องเที่ยว พระนครทราเวล’ 63 ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาการจัดการนำเที่ยว ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงจากการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว จำนวน 8 เส้นทาง อาทิ เส้นทางสุโขทัย บ้านนาต้นจั่น เส้นทางน่าน ปัว แพร่ เส้นเพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เป็นต้น โดยเป็นการช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประเทศไทย ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามหรือจองโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ที่ 02-665-3555 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสตูดิโอ ศูนย์พณิชยการพระนคร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter