News

ราชมงคลพระนคร ร่วมงานเลี้ยงสานสัมพันธ์สถานทูตนิวซีแลนด์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญเป็นเกียรติ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็น ร่วมกับ ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ (H.E. Mr. Jonathan Kings) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ณ บ้านพักประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และแสดงความขอบคุณแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีในด้านการศึกษาร่วมกันตลอดมา รวมถึงหารือถึงความร่วมมือในอนาคตต่อไป

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter