News

กองบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมพบแพทย์ให้บุคลากรรับคำแนะนำด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) พระนคร โดยกองบริหารงานบุคคล จัดบริการพบแพทย์ โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา นำผลการตรวจเข้ารับการปรึกษาและรับคำแนะนำจากแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุม D-HAll มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter