News

มทร.พระนคร หารือสถาบันด้านการศึกษาจีน เตรียมรับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) พระนคร พร้อมด้วย ดร.กำพร ศุภเศรษฐ์เทศา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และทีมงาน ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ ผู้บริหารจาก Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd และ Guizhou Industry Polytechnic College สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระหว่างประเทศ การบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) บิ๊กดาต้าและคลาวด์คอมพิวติ้ง (Big data and Cloud computing) รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือทางวิศวกรรมให้มีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับบริษัทเอกชนชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมบัวม่วง สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter