News

ผู้บริหารราชมงคลพระนคร สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมอรหันตธาตุพระอัครสาวก ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 2567 ปี

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมอรหันตธาตุพระอัครสาวก จอมทัพธรรม พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย ได้อัญเชิญจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อโครงงานธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุมหานที ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เปิดให้สักการะเวลา 08.00 -21.00 น. ทั้งนี้กำหนดการพิธีอัญเชิญพระรบมสารีริกธาตุดังกล่าว จะธรรมยาตราไปภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2567 ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2567 ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี สิ้นสุดที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15 -18 มีนาคม 2567 ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) จังหวัดกระบี่ ดังนั้นการสักการะพระรบมสารีริกธาตุครั้งนี้ นับเป็นมหามงคลชีวิต ถือเป็นโอกาสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในรอบ 2,567 ปี ไม่เคยมีมาก่อน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter