News

ราชมงคลพระนครสืบสานสงกรานต์ชาววัง สุขสันต์ร่วมใจ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 รศ.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานสงกรานต์ชาววัง สุขสันต์ร่วมใจ” ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยย้อนยุคเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ดำเนินงานโดยกองศิลปวัฒนธรรม
สำหรับช่วงเช้ามีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของชมรม มทร.พระนคร อาวุโส หลังจากนั้นเป็นการประกอบพิธีสงฆ์ การเจริญพระพุทธมนต์ การทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ การถวายภัตตาหารเพล ถวายปัจจัยไทยธรรม นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระรูปหล่อ มหาอำมาตย์เอก มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดประเพณีสงกรานต์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แสดงความเคารพ ขอพรต่อผู้อาวุโส แสดงความเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นปีตามขนบธรรมเนียมวิถีไทย ที่สำคัญคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ยังได้นำองค์ความรู้โบราณตำรับชาววังมาถ่ายทอด สาธิตการทำอาหารคาวหวานและให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมรับประทาน ได้แก่ ส้มฉุน และช่อม่วงจีบไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศในอดีต เมื่อครั้งพื้นที่ของ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เป็นที่ตั้งของวังรพี ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ทั้งนี้ มทร.พระนคร ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter