News

น.ศ. สื่อสารมวลชนฯ ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้การทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ I wanna be content creator “เส้นทางคอนเทนต์ยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดงานด้านอีเวนต์ และให้นักศึกษานำความรู้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพ โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดงาน และคุณใหม่ จิรวัฒน์ วงศ์ดิลกวัฒน์ หรือฉายาลอร์เรน อินฟลูเอนเซอร์อารมณ์ดีแห่งเพจวาไรตี้ Powerpuff Gay ที่มาแนะนำการทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจ และแนวคิดการทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากว่า 100 คน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุม D-Hall ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter