News

ราชมงคลพระนคร ส่งทัพนักกีฬา ร่วมการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวมัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ม.ค.- 5 ก.พ. 67 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ราชมงคลพระนคร ได้ส่งทีมนักกีฬามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง ดาบไทย ว่ายน้ำ ครอสเวิร์ด หมากกระดาน เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และมวยสากลสมัครเล่น

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter