News

ราชมงคลพระนคร ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี พลโทชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี ร่วมต้อนรับ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter