News

ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกับสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพฯ

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ราชมงคลพระนคร เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กับสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2566) ณ วัดประสาทบุญญาวาส เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter