Newsการมีส่วนร่วมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร เปิดโรงเรือนปลูกกัญชา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ ศ.(พิเศษ) นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหาร ร่วมเปิดอาคารโรงปลูกกัญชาระบบปิดมาตรฐานและปลูกต้นกัญชาทางการแพทย์ ในพิธีปลูกกัญชาทางการแพทย์ @กัญชาต้นแรกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนกิจการกัญชาทางการแพทย์ และการสาธารณสุขของไทย เพื่อให้การดำเนินโครงการกัญชาทางการแพทย์เป็นงานวิจัยที่เข้าถึงทุกคนได้ พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ได้พาเยี่ยมชมภายในโรงเรือนปลูกกัญชา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ ราชมงคลพระนคร

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter