Newsการมีส่วนร่วมอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ราชมงคลพระนคร จับมือ SCG บริการวิชาการสู่ชุมชน ตัดเย็บและย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หรือ SCG จัดบริการวิชาการเพื่อช่วยเหลือสังคม “โครงการฝึกอบรมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ และการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ณ วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก บ้านฉาง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2562 นำโดย ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผศ.วาสนา ช้างม่วง ดร.นงนุช ศศิธร และทีมอาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ซึ่งมีชาวบ้านชุมชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมการย้อมสีจากเปลือกมังคุดบนผืนผ้า และการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ อาทิ กระเป๋า เสื้อ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การพัฒนาสีย้อมจากเปลือกมังคุด เป็นการนำวัตถุดิบเหลือใช้จากการแปรรูปสินค้าในชุมชน นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กลุ่มวิสาหกิจแตนบาติค ทำให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ และสร้างอัตลักษณ์สินค้าของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักและถูกใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter