Events

มทร.พระนคร เชิดชู 6 นักวิชาการ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย มอบตำแหน่ง ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ครั้งแรกของประเทศไทย !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบ ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter