คณะสิ่งทอฯจัดอบรม พัฒนาความเป็นผู้นำ

Posted Leave a commentPosted in News, อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นำในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 […]

คณะสิ่งทอฯ ราชมงคลพระนคร รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์พี่-น้อง

Posted Leave a commentPosted in News, อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์  สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยฯ  […]