News

ราชมงคลพระนคร ร่วมใจทำน้ำ EM และ EM Ball จิตอาสารักษาคูคลอง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมจิตอาสารักษาคูคลอง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ โดยมี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษากว่า 300 คน เข้าร่วมทำน้ำ EM และ EM Ball เพื่อนำไปบำบัดน้ำเสียเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่งดุสิตตั้งแต่สะพานเทเวศรนฤมิตร จนถึงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สืบสานและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการเป็นจิตอาสา

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter