พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ […]

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลและรายงานผลกิจกรรมการพัฒนา

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดงานงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลและรายงานผลกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรแปรรูป […]

ราชมงคลพระนครตั้งศูนย์คลายเครียด หวังลดปัญหานศ.

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ […]

โคมไฟแชนเดอเลียร์จากแผ่นซีดี ผลงานนักศึกษาราชมงคลพระนคร เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง

Posted Posted in News, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยจากการสำรวจในปี 2557 จากกรมอนามัยสิ่งแวดล้อม พบขยะอิเล็กทรอนิกส์ […]

ราชมงคลพระนคร พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “การใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher” […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ 2 หน่วยงาน พัฒนาบุคลากรหวังตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

Posted Posted in News

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ […]

งานสัมมนา “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” และนิทรรศการ Experience Thailand ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in News, ศิลปศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานสัมมนา “ท่องเที่ยววิถีไทย […]