นักศึกษาสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเสริมท่องเที่ยว

Posted Leave a commentPosted in News

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลิตสื่อกราฟิกแบบโมเดลสามมิติและการเรนเดอร์ หวังดึงนักท่องเที่ยวใช้บริการเรือด่วนเพิ่มขึ้น “แม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านกรุงเทพฯ […]

คหกรรมศาสตร์ฯ สอนวิชาชีพด้านอาหารแก่ผู้ต้องขังหญิง ส่งเสริมการมีงานทำหลังการพ้นโทษ

Posted Leave a commentPosted in News, การมีส่วนร่วม, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ […]

ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2562

Posted Leave a commentPosted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน “ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” ประจำปี […]

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย

Posted Leave a commentPosted in News, การมีส่วนร่วม

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมอาเซียน–ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]

ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ […]

ราชมงคลพระนครตั้งศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่นแบบครบวงจร

Posted Leave a commentPosted in News

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดเผยว่า สิ่งทอจัดเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มปัจจัย […]

ราชมงคลพระนครลงนามความร่วมมือกับ บริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือกับ […]

ราชมงคลพระนคร เปิดรับตรงเรียนต่อปวช. กว่า 180 ที่นั่ง

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐสู่การเป็นประเทศไทย […]