คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ TTK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE ประเทศออสเตรเลีย

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชาร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก […]

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ TTK University of Applied Sciences ประเทศเอสโตเนีย

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Dr. […]

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล

Posted Posted in News

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล เพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ และฝึกทักษะการทอผ้า นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอพื้นถิ่น เมื่อวันที่ […]

ราชมงคลพระนคร จัดอบรม “Active Learning : อุดมศึกษาสิกขาภิวัฒน์” พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน สู่คุณภาพผู้เรียน

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยจัดโครงการ […]

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ นายธานี […]

นักศึกษาราชมงคลพระนคร คว้าที่ 1 ประกวดไอเดียธุรกิจ ค่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Y.E.S. IDEA

Posted Posted in News, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นายวัชรพล สุนนทราช นักศึกษาสาขาบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ […]

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลและรายงานผลกิจกรรมการพัฒนา

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดงานงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลและรายงานผลกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรแปรรูป […]