Events

ขอเชิญร่วมงาน RMUTP Job Fair 2019

ขอเชิญร่วมงาน RMUTP Job Fair 2019 พบกับบริษัทชั้นนำกว่า 80 บริษัท ที่จะมาให้บริการนักศึกษา พร้อมแนะนำการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน รวมทั้งแนวทางในการประกอบอาชีพ พร้อมด้วยกิจกรรมบนเวทีจากชมรมต่างๆ และยังมีของรางวัลอีกมากมาย ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *