News

ราชมงคลพระนครรำลึก “กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์”

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter