News

มทร.พระนคร โชว์งานวิจัยถ่านอัดแท่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา นำอาจารย์และบุคลากร ร่วมงานนิทรรศการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดยมทร.กรุงเทพ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำผลงานวิจัยถ่านอัดแท่ง ซึ่งเป็นการวิจัยภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลหัวโพธิ์ ตำบลมะขามล้ม และตำบลวัดโบสถ์ มาจัดแสดงในงาน พร้อมทั้งอ.จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง และอ.ธวัชชัย ชาติตำนาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงานวิจัยมาร่วมถ่ายทอดความรู้ ณ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter