News

มทร.พระนคร จัดกิจกรรมวันรพีรำลึก ครบรอบ 102 ปี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานในโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมวันรพีรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ครบรอบ 102 ปี ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีสงฆ์ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดนรนาถสุนทริการาม สวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

จากนั้นเป็นพิธีถวายสักการะ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยดร.ณัฐวรพล เป็นประธานจุดธูปเทียนสักการะพระภูมิ ศาลพระรูป และพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ และกล่าวบทกลอนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและธรรมาภิบาล จากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณะ คณาจารย์ สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาของ มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรม

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter