News

มทร.พระนคร จับมือ มหาวิทยาลัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พัฒนาวิชาการ-แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางเยือน Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg (DHBW) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg (DHBW) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อร่วมมือพัฒนาวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน

ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก Professor Dr. Martina Klärle, President of Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg (DHBW) พร้อมด้วย Dr. -Ing Herbert Dreher, President of DHBW Ravensburg และคณะผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร โครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น การทำวิจัย การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter