News

ราชมงคลพระนครพร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 ราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวมัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ​สัมมนา​เชิงปฏิบัติการ​เพื่อสร้างเครือข่าย​กิจการ​นักศึกษา​ 9 มทร. ครั้งที่ 5 และโครงการ​สัมมนา​เชิงปฏิบัติการ​สภานักศึกษา​ 9 ราชมงคล​แห่ง​ประเทศไทย​ (9R) ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพีลูส และโรงแรมสวนแมกไม้รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยมี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี​ประจำ​กระทรวง​การ​อุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและ​รับ​ชม​นิทรรศการ​ผลงานกิจกรรมเสริม​หลักสูตร​ของนักศึกษาจาก 9 ราชมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ เครือข่ายฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษา​กว่า 200 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วม ซึ่งโครงการสัมมนาดังกล่าว เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านกิจการนักศึกษา พร้อมเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านเครือข่ายกิจการนักศึกษา ทั้งส่วนผู้ปฏิบัติงานและผู้นำนักศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter