News

มทร.พระนคร เปิดรับวิสาหกิจชุมชน อบรมเทคนิคการปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ ฟรี!!

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการบริการวิชาการอบรมเทคนิคการปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) โดยภายในงานจะมีการบรรยายเรื่อง รูปแบบการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ ความสำคัญชองมาตรฐานการปลูกและการเก็บรวบรวมที่ดีของการปลูก (GACP) รูปแบบการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเคมี อินทรีย์และแบบผสมผสาน รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเพาะเมล็ดกัญชาด้วยเทคนิคที่แตกต่างกัน การคัดแยกเพศต้นกัญชาและการฝึกปฏิบัติการตัดแต่งต้นกัญชาเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว และไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ เปิดรับจำนวนจำกัด 30 ท่าน โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ E-mail : suwapha.n@rmutp.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2564 และนำเอกสารจริงมาแสดง ณ วันเข้ารับการอบรม (ขอสงวนสิทธิ์ผู้มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่คุณสุวภา โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4194 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sci.rmutp.ac.th

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter