News

นักศึกษาสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเสริมท่องเที่ยว

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลิตสื่อกราฟิกแบบโมเดลสามมิติและการเรนเดอร์ หวังดึงนักท่องเที่ยวใช้บริการเรือด่วนเพิ่มขึ้น “แม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการคมนาคมโดยเฉพาะเรือด่วนเจ้าพระยา นอกจากใช้ในการโดยสารสาธารณะทั่วไปแล้ว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศยังใช้โดยสารเพื่อท่องเที่ยวตลอดริมแม่น้ำ ซึ่งทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนริมสองฝั่ง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างเรือด่วนเจ้าพระยา นางสาวเจนจิรา เทียนทอง และนางสาวสุทธิลักษณ์ อินแก้วพะเนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จึงจัดทำโครงงานเรื่อง 3D Motion Graphic ล่องเรือเจ้าพระยา” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกล่าว

ด้านนางสาวเจนจิรา เทียนทอง เปิดเผยว่า แนวคิดการจัดทำโครงงานชิ้นนี้มาจากการชอบเที่ยวและอยากให้ชาวต่างชาติได้เห็นบรรยากาศริมสองฝั่งของแม่น้ำ ซึ่งมีความสวยงามจึงใช้ความรู้จากในห้องเรียนผลิตสื่อกราฟิกแบบโมเดลสามมิติและการเรนเดอร์ (3D Motion Graphic) ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3มิติ ผ่านภาพจำลองเสมือนจริงโดยนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่มีจุดเด่น 15 สถานที่ 12 ท่าเรือ อาทิ ท่าวัดกลางเกร็ด ท่าเทเวศร์ ท่าพระอาทิตย์ ท่าวังหลัง (พรานนก) ท่าช้าง ท่าเตียน ท่าราชวงศ์ เป็นต้น ซึ่งภายในคลิปได้บอกถึงรายละเอียด ณ สถานที่นั้น เวลาเปิด – ปิด อัตราค่าเข้าชม เส้นทางการเดินเรือด่วนเจ้าพระยาธงพิเศษต่าง ๆ ผ่านการบรรยายคลิปวิดีโอเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยนำความรู้ในห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติ เช่น การใช้โปรแกรม 3ds Max ใช้การในสร้างและออกแบบฉาก 3 มิติ และการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ในการรวบรวมชิ้นงาน ใส่เสียงประกอบ พร้อมซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ อีกทั้งผลงานชิ้นนี้ยังได้รับโอกาสจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำไปเผยแพร่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หวังว่าผลงานชิ้นนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter