News

มทร.พระนคร จัดอบรมกฎหมายปกครอง

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 3 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง จัดโดยกองนิติการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปีหรือวันรพี ซึ่งกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ จึงได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายปกครองและคดีทางปกครอง และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย คุณพรชัย มนัสศิริเพ็ญ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมอบรมทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online) และออนไซต์ (On-site) จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter