News

มทร.พระนคร บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม อาสายุวกาชาด (กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย) โดยนางสาวมัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้แทนมหาวิทยาลัย นำบุคลากร มทร.พระนคร จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้างกุศล ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต และช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล ซึ่งปัจจุบันกำลังประสบปัญหาวิกฤตโลหิตขาดแคลน ตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 44 พรรษา

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter