News

มทร.พระนคร ร่วมกับรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มทร.พระนคร รวมทั้งสิ้น 2,594 คน โดยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ผ่านการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งจัดให้มีการฉีดระหว่างวันที่ 19, 20 และ 22 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณห้องโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษา บุคลากรอีกด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter