News

มทร.พระนครเดินหน้า ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากร

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากร มทร.พระนคร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย รวมทั้งลูกจ้างชาวต่างประเทศ กว่า 800 คน  โดยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ผ่านการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งจัดให้มีการฉีดระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณห้องโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป และให้สถาบันการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการแบ่งเบาภาระจากรัฐบาล และยังอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาในการเดินทางมาฉีด

ในการนี้ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ได้ให้การต้อนรับ รศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และผศ.นพ.ธีระ กุศถสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจกรรมพิเศษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter