News

มทร.พระนคร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร มอบหมายให้ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นประธานในโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ จัดโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเริ่มจากพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร จำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

จากนั้น ดร.ปริญญ์ ถวายพานพุ่มสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี ก่อนนำคณะผู้บริหารและผู้ร่วมโครงการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงนางฟ้าบนผืนแผ่นดิน ในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมโครงการร่วมรับชมการกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ หัวข้อสืบสานพระราชปณิธานพัสตราภรณ์ผ้าไทย โดยนางสาวสาริศา พรหมมาก จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) องครักษ์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา และการกล่าวสุนทรพจน์ โดยนางสาวอ๋อมคำ มลคำ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “ศิลป์แผ่นดิน นำท้องถิ่น เข้มแข็ง สู่สากล”

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter