News

ราชมงคลพระนคร ใช้มาตรการเข้มในการเข้า-ออกประตูด้านหน้าอาคารสำนักงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้มาตรการเข้มในการเข้า – ออกประตูด้านหน้าอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยได้ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่เวรยาม พร้อมนำเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ผ่านการตรวจวัดไข้ พร้อมทั้งมีเจลล้างมือก่อนเข้าในพื้นที่ และหากตรวจวัดไข้แล้วพบว่าอุณหภูมิร่างกายไม่ปกติ จะให้นั่งพักรอด้านนอก แล้วตรวจวัดซ้ำอีกครั้ง หากอุณหภูมิยังไม่ลดก็จะแนะนำให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวัดโดยละเอียดต่อไป โดยทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยด้วย ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของผู้ที่จะมาติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter