News

อธิการบดี มทร.พระนคร รับประกาศเกียรติคุณ เยาวชนช่อสะอาด ปี 64

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เข้ารับประกาศเกียรติคุณ โครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” ประจำปี 2564 จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ที่ผ่านมา มทร.พระนคร ได้ดำเนินโครงการเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ความโปร่งใส ไม่ยอม ไม่ทนต่อการทุจริตแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและชุมชน ในโครงการเยาวชนช่อสะอาด“แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” นอกจากนี้ยังได้นำศิลปะมาเป็นสื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ด้วยการสร้างสรรค์ ศิลปะเชิงคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ซึ่งเยาวชนช่อสะอาดได้มีส่วนร่วมเสนอแนวคิดผ่านศิลปะภาพวาดบนกำแพง ผนัง หรือรั้วของโรงเรียนหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง, โรงเรียนวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่, โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) เขตบางบอน และโรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter