News

มทร.พระนคร น้อมรำลึกฯ ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ต่อด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร แด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดนรนาถสุนทริการาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อมาในเวลา 09:15 น. เป็นพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายบังคม โดยผู้บริหาร คณะ สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร และสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ประกอบด้วย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี คณบดี ทั้ง 9 คณะ ผู้อำนวยการสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำงานอธิการบดี ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จากนั้นรักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนนำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมถวายบังคม

ภายในงานยังได้มีการขับบทกลอน โดยนายสักชัย ทองอ่อน นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ประกอบการบรรเลงดนตรีไทยโดย อ.ดร.นเรศ กันธะวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ อีกทั้งยังมีการกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ ในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานพระภูมิบาลแห่งแผ่นดิน” จากนางสาวทรัพย์ศิริ วริสาร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ จากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมรับชมวีดิทัศน์เพลงมงคลพระราชา สารคดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชการที่ 9 ในใจ 9 ราชมงคล และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่างประธานและผู้เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์

สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้จัดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดช่องทางให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสามารถร่วมรับชมกิจกรรมย้อนหลังจากที่บ้าน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเริ่มรับชมได้ตั้งแต่วันพุธ ที่13 ตุลาคม 2564

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter