News

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการมอบ ซึ่งมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม เข้ารับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 139 คน ทั้งนี้ยังมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter