News

มทร.พระนคร เชิญผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดัง ให้ความรู้นักจัดรายการวิทยุ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และผู้อำนวยการสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวทันเทคโนโลยีสื่อสารเชี่ยวชาญการจัดรายการวิทยุ จัดโดยสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร  FM 90.75 MHz  เพื่อพัฒนาทักษะของนักจัดรายการวิทยุ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเตรียมความพร้อมนักจัดรายการวิทยุในการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  รวมถึงการเตรียมรับการจัดสรรคลื่นความถี่ เป็นคลื่นวิทยุหลักในระบบดิจิทัลตาม พรบ. การจัดสรรคลื่นความถี่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์รายการวิทยุที่มีคุณภาพต่อไป 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมภพ จันทร์ฟัก บรรณาธิการข่าวกีฬาและผู้ประกาศข่าวกีฬา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง บัตรผู้ประกาศ “จากวันนั้นถึงวันนี้” และการเตรียมความพร้อมในการสอบใบผู้ประกาศ นอกจากนี้ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และอาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี หัวหน้าฝ่ายรายการและข่าว ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง “ทดสอบทักษะการเป็นผู้ประกาศ” ณ ห้องประชุม Ad & Pr ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter